spot

Spot är ett litet utrymme som ägnas åt reklam som kan visas i de visuella medierna som tv och film, platsen består av både en visuell och en hörande del. I marknadsföringsvärlden är det ett av de mest använda och mest effektiva verktygen för en specifik produkt eller märke som ska göras känd för allmänheten, förutom att det i hög grad bidrar till att övertyga konsumenten om att vilja köpa det. En av punkterna som den har mot denna typ av annonser är emellertid den höga kostnaden för den och av den anledningen är de vanligtvis mycket korta, i allmänhet inte mer än 60 sekunder.

spot

Som nämnts ovan är huvudmålen med platserna att försöka övertyga potentiella konsumenter, det är viktigt att notera att denna reklam är inriktad på en specifik publik och som anses ha den största potentialen att förvärva. När det gäller spridningen används fläckarna i det audiovisuella mediet, som TV och film. Som nämnts är dess varaktighet kort, varför de i många fall endast består av bilder som åtföljs av musik .

Reklamfläckarna kan vara av olika slag, bland dem är det möjligt att lyfta fram vittnesmålen, som består i att en del användare av produkten är den som beskriver den och anger fördelarna med att använda den och det beroende på säkerheten och sättet Säg att det kan övertyga kunden.

En annan typ är en film som är relaterad till en berättelse, där det du vill publicera ingår i den berättelsen och figurerna mycket naturligt.

Termen plats kan också användas för att definiera en typ av reflektor som avger ett högeffektljus, det används ofta inom området fotografi, film och teater, som ett verktyg som tjänar till att belysa en liten del från scenen.

För sin del finns det också en metod som kallas den vardagliga scenen, som består av berättelsen av en skådespelare om produkten, där den kommer att indikera dess fördelar och hur nyttigt det kan vara i det dagliga livet.

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020