språk

Ordet språk har sitt ursprung i latin "lingua", först användes det för att hänvisa till det organ som människan äter och pratar med, sedan anpassades detta koncept på grund av ett fenomen av förskjutning genom förening som kallas metonymi (förändring semantiskt) där det fick en ny betydelse som betecknar ett språk.

språk

I anatomin är tungan ett mobilt organ som finns inuti munnen, bland dess egenskaper finner vi att det är en symmetrisk muskel som uppfyller grundläggande funktioner som tugga (slipa mat), svälja (matar från munnen till svalget) smakskänsla och språkuttryck. Dessutom har vi att tungan består av skelett, muskler, slemhinnor och gustatory corpuscles.

Å andra sidan används termen språk för att hänvisa till ett språk eller det språkliga systemet som högtalarna lär sig och behåller i sitt minne för att utveckla kommunikationsprocessen. Detta innebär att språket består av en serie muntliga och skriftliga tecken som är nödvändiga för kommunikation mellan människor.

Varje land, zon eller region kännetecknas av att ha sitt eget språk (språk), idag talas det runt 4 000 och 6 000 språk världen över. Varje språk har sitt eget kodesystem och i vissa fall finns det dialekter eller uttryck som inte är etablerade språkligt eller professionellt utan är varianter av något mutant språk; som till exempel de länder som har ursprungliga zoner, skulle deras talade uttryck i detta fall ha namnet på dialekter.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020