Språkfilosofi

Språkfilosofin är känd som ett av filosofins fält eller grenar som ansvarar för studien av allt relaterat till språk ; på ett mer specifikt sätt studerar och undersöker denna specialitet fenomen som är nedsänkta i sanning, mening, referens, översättning, lärande, skapandet av språk, tanke, erfarenhet, användningen av språk eller även känd som pragmatik, kommunikation och tolkning, alla dessa utgår från en språklig mening .

Språkfilosofi

För det mesta förlitar sig lingvister på studiet av det språkliga systemet, tillsammans med dess nivåer, former, funktioner och nivåer, medan språkvilosofernas oro var mer abstrakt eller djup och oroade sig för saker som möjliga relationer. mellan världen och språket, det vill säga mellan det som är språkligt och det som kallas extralinguistic, eller, å sin sida, mellan tankar och språk.

Språkfilosofin som en ung filosofidisciplin uppfördes i början av 1900-talet i relation till den så kallade språkliga vändningen ; Detta förhållande initierar i filosofi obehag för språk i den dubbla känslan av möjligheten till kunskap och kommunikationsmedel eller tankesätt som varje experiment redan har erfarenhet av på samma språk.

Av dessa favoritämnen i filosofins filialfilial, symbolisering av språk, språkets ursprung och mer än all global språklig aktivitet och semantik i synnerhet, som inom detta område behandlar valörer och den välkända derivat semantiken, förtjänar att lyfta fram.

Rekommenderas

Progreso
2020
tagg
2020
välgörenhet
2020