spridning

Det är en term som används för att på något sätt beställa alla processer som leder till kunskap eller massivt lidande av något. Det gäller många kontextualiseringar, men en av de vanligaste fokuserna på spridning av virus eller bakterier (blir epidemier). Spridningen av sjukdom sker vanligtvis under osäkra förhållanden och med ett medicinskt tillstånd som är smittsamt; därför är det viktigt att vidta aktiva och effektiva skyddsåtgärder. Epidemier är ett allvarligt hot för invånarna i det drabbade området, så myndigheterna intervenerar alltid när de börjar.

spridning

På samma sätt finns det ett fenomen som samarbetar i vågöverföringsprocessen, så att de kommer från sändaren till mottagaren. Det kännetecknas av spridning genom olika lager som skyddar jorden och som är en del av atmosfären, till exempel jonosfären, litosfären, biosfären och troposfären. Jonosfären är för sin del en av de högsta delarna av atmosfären, förutom att den består av mestadels joner; som i sin tur bidrar till vågens utbredning när de gör en reflexeffekt av radiovågor, som inte överskrider en maximal användbar frekvens.

På samma sätt består jonosfären av skikt D, E och F, varvid den senare blir två olika lager under natten. Det mest intressanta med dessa lager är att de visas och försvinner, styrda av om det är natt eller dag. Men det viktigaste av dem är lager E och blir det som återspeglar radiovågor.

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020