storstad

Termen metropol härstammar från det latinska språket "metropol" och används för att definiera den mest relevanta staden i en specifik region, vikten av nämnda stad kommer att påverkas av olika element såsom dess storlek, den politiska relevansen den har, nivån av ekonomin som den bland annat presenterar. En annan tillämpning av detta ord är att definiera en enhet som regionerna eller kolonierna som tillhör den enheten beror på. Å andra sidan, i den religiösa sfären, kallas en kyrklig distrikt som andra kyrkor är beroende av en metropol.

storstad

I forntida tider i Grekland användes ordet metropol för att definiera de städer som andra kolonier skulle komma från, dessa städer hade stor makt att påverka när det gäller den politiska sfären för de enheter som ansvarar för dem, förutom att de var de viktigaste religiösa, ekonomiska, kulturella och sociala fokus i regionen. Senare, under Romerrikets tid, fick flera enheter namnet på metropolen, vilket antydde dess användning i Grekland. För närvarande är termen inte strikt begränsad till att definiera en enda sak, eftersom den kan användas för att namnge städer med globalt inflytande, men det kan användas för att definiera städer med ganska markant inflytande i en specifik region, enligt vissa definitioner kan befolkningen i en stad som betraktas som en metropol variera mellan 2 och 9 miljoner invånare, eftersom om den överstiger denna siffra skulle den kallas en megalopolis.

I de flesta länder är storstadsområden de städer som koncentrerar en betydelse som är mycket relevant när det gäller ekonomi, kultur och befolkning, förutom att de är den huvudaxel från vilken de viktigaste förbindelserna med den internationella arenan hanteras, det vill säga Det fungerar som huvudkontor för de viktigaste hamnarna och flygplatserna som används för att transportera människor och varor från det landet till det inre av det och till andra länder. Ibland är metropolerna också huvudkontoret där den politiska makten fungerar, det vill säga att därifrån fattas de viktigaste besluten som påverkar landets utveckling.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020