stycke

Punkten är den minimala skrivenheten som förklarar och utvecklar innebörden av en idé . Ett stycke har i allmänhet flera meningar, som alla innehåller samma nyckelord eller nyckelidé som styr informationen i resten av stycket.

All prosatekst är organiserad i stycken. I sin tur börjar varje stycke med en eller flera meningar, med en stor bokstav och slutar med en period. Avsnitt kan identifieras visuellt med hjälp av indragning eller genom ett större tomt utrymme mellan dem. Punkten används för att ändra ämnen i konversationer .

stycke

När det gäller dess innehåll uttrycker varje stycke en huvudidé, generellt stödd av flera sekundära eller argumenterande idéer . När du läser en text bör dessa idéer identifieras och relateras för att förbättra läsförståelsen.

När du skriver ett stycke bör du överväga att följa en ordning med idéer, avslöja huvudidén och stödja den, förklara eller komplettera den med sekundära idéer, också uttrycka dig själv tydligt och korrekt och undvika onödig upprepning av ord.

Avsnitten kan vara av olika slag, de vanligaste är avsnitten berättelse, definition, klassificering och uppdelning, beskrivning, exempel, jämförelse och kontrast, sekvens, utvärdering, orsak och effekt, argumentation och övertalning.

Rekommenderas

Apollinarianism
2020
Prótesis
2020
kvicksilver
2020