SWOT-matris

Matrisen är för det första en serie rader (m) och kolumner (n), där båda bokstäverna kan vara desamma; SWOT är dock de förkortningar som motsvarar en typ av metodik som syftar till att ge en detaljerad bild av den interna och externa strukturen i ett företag eller ett projekt . Merparten av tiden genomförs SWOT-analysen efter fyra specifika steg, såsom intern och extern studie, utarbetande av matrisen och utveckling av en komplett strategi.

SWOT-matris

reklam

Denna matris belyser företagets styrkor och de hot som kan uppstå när det kommer in på marknaden . Albert S. Humphrey var mannen som tog fram denna teknik redan på 1970-talet under forskning baserad vid Stanford University . För närvarande betraktas det som ett mycket viktigt steg i utvecklingen av en institution, som fungerar som ett riktigt exakt verktyg när man försöker bedöma situationen där ett företag eller ett projekt befinner sig, för att skapa en serie strategier som skulle göra dem stanna flytande i framtiden.

I huvudsak fokuserar denna typ av analys på att identifiera företagets styrkor och svagheter, liksom hur de möjligheter och hot som kan uppnås ur ett externt perspektiv kommer att presenteras. På samma sätt bör vissa taktiker skapas för att belysa de bäst utvecklade egenskaperna och därmed överskugga de defekter som har upptäckts med den genomförda studien.

Rekommenderas

indikator
2020
Fluid Kön
2020
Extremidades
2020