tålamod

Ordet tålamod kommer från det latinska "patientĭa" betyder "förmåga att drabbas" eller "uthärda något utan att förändras . " Tålamod är den som beskriver en persons förmåga att kunna samtycka, förstå eller uthärda en viss situation utan att behöva uppleva nervositet eller förlora sin lugn . På detta sätt kan man säga att ett ämne med tålamod agerar enligt varje omständighet och modererar orden och deras beteende i ett visst ögonblick.

tålamod

Tålamod är ett attribut till indol som gör att människor kan gå igenom svåra situationer utan att skada personen, vilket gör att de kan utbilda sina barn utan att behöva skrika på dem och därmed accepterar de kollegor utan att bli avskräckta.

Tålamod innebär också lidande, eftersom detta lidande accepteras på ett hederligt sätt och förväntar sig alltid kompensation, antingen genom tid, med ansträngning eller med rätt aktiviteter vid rätt tidpunkter . På detta sätt bör likgiltighet och instabilitet inte förväxlas med attityder om tålamod . Detta händer alltid när de träffar individer som enligt deras åsikt är imponerande eller irriterande och försöker upprätthålla ett patientbeteende och det de letar efter är att komma ur den situationen så snabbt som möjligt, men försöker att inte ge den du pratar med. konto, inte att skada dina känslor eller ha någon form av problem.

Det är viktigt att veta att tålamod inte bara väntar på att situationen ska förändras eller tills någon förändras, tålamod är något som är mycket svårt, och du ska inte skylla någon annan på alla de negativa saker som kan hända dem.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020