TAMHET

Det hänvisar till färdighet, sötma eller mildhet i karaktär eller behandling. Ordet kommer som sådan från det latinska mansuetūdo, mansuetudĭnis.

TAMHET

Mjukhet är ett värde som mycket uppskattas av dem som underkastar sig religiös disciplin, eftersom det innebär stor ödmjukhet och självkontroll, liksom stor lydnad och styvt efterlevnad av reglerna.

Saktmodighet för vissa människor anses vara svaghet, det innebär en stor inre styrka och en enorm övertygelse att möta svåra eller ogynnsamma situationer utan att vända sig till våld eller falla byte mot känslor av ilska och rancor .

Enligt den kristna religionen har begreppet ödmjukhet en speciell referens, och är en del av fruktan av den Helige Ande . Enligt kristen teologi är frukten en andlig fördel som kommer att uppträda i en individs själ när han är nära dygd. De som nämns betraktas som ett resultat av den Helige Andes gåvor . I detta avseende är ödmjukhet den totala motsatsen till våld .

Samtidigt presenterar konceptet ett särskilt deltagande i den heliga Bibeln, mer exakt i Sankt Paulus brev, där det verkar först myntas i brevet till Galaterna, ordet ödmjukhet förekommer på nivån av kvaliteter som fred, kärlek, glädje, tålamod, vänlighet, tro, temperament och vänlighet. På samma sätt uppträder ödmjukhet i all sin härlighet i Nya testamentet som ett av de distinkta begreppen i vad som Jesus predikade.

Saktmodighet är en av de nio välsignelser som Herren kommer att nämna i bergen på berget . Där sa Jesus att de välsignade är de ödmjuka eftersom de kommer att ärva jorden . I Matteusevangeliet nämns dessutom ordet igen för att fortsätta visa den närvaro och betydelse som det presenterar i Guds ord; Där uttrycks det: ta mitt ok på dig och lära av mig att jag är ett ödmjukt och ödmjukt hjärta och att du får vila för dina själar.

På ett sätt kan vi säga att ödmjukhet visar sig vara ett av villkoren som ska utvecklas och iakttas för alla som vill vara en bra kristen och vill följa inre perfektionens väg. I motsats till ödmjukhet befinner vi oss i ilska.

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020