testa

Ordet testamentär används i det rättsliga sammanhanget, för att definiera de handlingar som är involverade i utförandet eller betalningen av en arv, på samma sätt som det är relaterat till de tillgångar som utgör en arv under perioden som går från testatorns död, tills avvecklingen slutar. Skifttillstånd definieras som en individ eller så kallad testator, som frivilligt beslutar att när han dör överförs hans tillgångar helt eller delvis till den han vill.

testa

När arvingarna inte är överens om varandra eftersom den avlidne inte lämnade ett testamente, och konflikter uppstår vid arvtagningstillfället på grund av att de inte vet vem de är och hur arvet kommer att delas ut, kan en testamentisk dom eller förfarande genomföras rättslig uppdelning till arv. Vilket är tydligt föreskrivet i civilrättens lag.

Under denna rättegång kommer det att vara domaren som avgör vem som är de som ska ärva, att sedan göra en inventering av alla avlidnas tillgångar och skyldigheter och fortsätta att leverera dem.

Testamentarsekvensen kännetecknas av: att vara personlig, den kan inte delegeras, eftersom bara testatorn är den som kan förbereda sin vilja . Det är ensidigt, för det reformeras endast med testatorns vilja. Det är individuellt, eftersom det inte kan göras tillsammans med en annan person, även om personen är deras make. Det är formellt, eftersom det har vissa formaliteter som föreskrivs i lag. Det kan återkallas, eftersom testatorn kan ändra sin vilja så många gånger som han anser nödvändig.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020