tilde

Tilde är det tecken som används skriftligt för att bestämma eller påpeka accentueringen av ord, eftersom dessa kan vara antingen esdrújulas eller akuta, med hänsyn till att de kan accentueras både i den första stavelsen när ordet har mer än tre stavelser eller den sista. Även om de allvarliga är de som accentueras i den första stavelsen när ordet bara har två eller tre stavelser, är det därför det inte har en sida.

tilde

Definitionen av tilde är vanligtvis lite komplex eftersom det ofta förväxlas med begreppet accent, det är värt att notera att alla ord har en accent. Med hänsyn till att detta är den intonationen eller kraften som ges till en del av ordet . Markera stavelsen när den uttalas. Men tilden är inte densamma, eftersom den representerar den grafiska formen för några av dessa accenter. Men inte alla.

Målet med tilde är att skriftligt markera var ordet betonas, i de där att uttala dem kräver lite mer kraft. Hur det uttrycks är med en linje som placeras diagonalt över det brev som ska betonas (´).

På ett annat språk representeras det annorlunda, till exempel på engelska har det ingen typ av tilde, medan spanska gör det. Andra språk som franska, kan tillden representeras grafiskt som med spanska, men det finns också den circumflexa accenten som är där två tilder är förenade och den grava accenten som är tilden men mot den andra sidan.

Rekommenderas

usurpation
2020
konstruktion
2020
Aktivt medborgarskap
2020