tilldelning

Tilldelningen är ett slutligt beslut som en skiljedomare har fattat för att lösa de skillnader som finns mellan två eller flera parter, nämnda utdelning motsvarar domen från en domare, uttryckt på ett annat sätt, tilldelningen är till skiljemannen som domen är att domare, med tanke på att skillnaden som finns är att domaren har behörighet tack vare den etablerade rättsliga normen, men skiljemännens behörighet fastställs av de parter som är involverade i tvisten.

tilldelning

Inom lagen används en term som kallas skiljedom (på samma sätt som i fotboll är domaren ansvarig för att övervaka att spelarna följer reglerna fullt ut och försöker vid behov lösa problem som uppstår under spelet), i juridiskt område skiljedomaren existerar och accepteras av parterna och kan ske genom ett avtal, eller i händelse av att det finns en komplex situation och en konflikt inträffar mellan parterna. I de flesta fall sker skiljedom inom företagets finansiella, affärsmässiga, yrkesmässiga eller kommersiella område.

De parter som är inblandade i tvisten måste alltid komma överens om vem som är den utvalda skiljemannen, och i sin tur måste acceptera och följa vad som har fastställts i tilldelningen, det vill säga det måste finnas ett åtagande från båda parter att binda och gå med på att lösningen av konflikten, som är utmärkelsen.

I sin tur är det mycket viktigt att komma ihåg att skiljedom i varje enskilt fall måste beordras av en domare, så att medling kan existera, men detta betyder inte att det som avgörs i beslutet måste baseras på regler för Lag, som visar att det beslut som fastställts där kan baseras mer på rättvisa (jämlikhet och opartiskhet) än lagligt (lagar och förordningar) . Tilldelningen måste också ange skäl och skäl som får skiljemannen att fastställa nämnda beslut för att visa opartiskhet gentemot de parter som tillhör diskrepansen. Dessutom måste det vara känt att utmärkelsen endast i sig kan innehålla frågor relaterade till ämnet, annars måste det upphävas .

Rekommenderas

monolog
2020
hängivenhet
2020
RAM-minne
2020