tillgänglighet

Det är känt genom tillgänglighet, enligt den spanska kungliga akademin, tillgänglighetens kvalitet eller skick . Tillgänglighet kan hänvisa till en livlig eller livlös varelse eftersom den kan tala om en produkt som sådan eller om en specifik person. Till exempel kan tillgänglighet hänvisa till sannolikheten för att en given produkt är tillgänglig, kan hittas eller konsumeras på marknaden i allmänhet, och bristen på tillgänglighet av dessa gör dem ännu dyrare eftersom efterfrågan är större än utbudet.

tillgänglighet

Å andra sidan, som adjektiv, talar vi om tillgänglighet för att nämna något som är gratis att använda och fritt tillgängligt . Eller att antyda när en person inte har någon partner, inget åtagande eller någon typ av kärleksförhållande; därför får denna person veta att han är tillgänglig, så han är fri att göra och agera som han vill. Men utanför detta sista sammanhang kan det också hänvisas att personen är fri att bedriva en viss aktivitet eller vara arbetslös för att göra det som krävs av honom.

Det används också när en aktiv militär eller tjänsteman inte har en destination och snabbt kan tilldelas en. På arbetsplatsen uttrycker det att en person är fri att tillhandahålla tjänster till en annan person eller till en organisation. Slutligen används tillgänglighet också för att ha en summa pengar eller äganderätt som ägs och från vilka de fritt kan konsumera eller utnyttja under en given tid.

Rekommenderas

Opus Dei
2020
inflytande
2020
Bloque
2020