trä

Det konceptualiseras som ett ortotropiskt, hårt och fibröst material med vilket trädstammarna utvecklats under åratal och bildar koncentriska ringar som motsvarar den olika tillväxten av biomassa enligt årstiderna, täckt av en skyddande skorpa som består av celler kopplade till lignin som är de dör. Växter som inte producerar trä kallas örtartade.

trä

När det har skurits och torkats används träet för olika ändamål och olika områden som: massa eller massaproduktion, råmaterial för papperstillverkning, matning av elden, i detta fall kallas det ved och är en av enklare sätt att använda biomassa. Det används också för konstruktion, konstruktion och snickeri, medicin, transport (basker och vagnar).

Trä klassificeras i typer: Whitewood (från snabbväxande träd), Hardwoods (från långsamt växande träd), Resin Wood (specifikt motståndskraftigt mot fukt), Fine Wood (används för konstnärliga tillämpningar), Pre-made Wood (De är gjorda med rester av trä, antingen flis). Beroende på längden på dess fibrer kan virket klassificeras i långfiberträ och kortfiberträ. Dessutom är trä en termisk och elektrisk isolator, en god ljudledare (akustisk), det är ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart material, användbart, formbart och ihärdigt. Färgen beror på salter, färgämnen och hartser. De mörkare är starka och hållbara, deras struktur beror på storleken på porerna, venerna beror på fibrernas orientering och färg, densiteten är mindre än för vatten, vilket gör att de kan flyta.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020