trajín

Trajín är en samhällelig term, accepterad av Royal Spanish Academy som handlingen av Trajinar, som inte är mer än det intensiva arbete eller ansträngning som en person kan utföra . Etymologin för denna term är mycket knapp, men vi kan dra slutsatsen att det är ett klassiskt formspråk av människor med en reducerad och samtalsklingvistik. Trajín kan härledas från Traer, som lätt kan ställas in i ett scenario där ett ämne bär lådor tung från en plats till en annan, " gör en stor jäkt . " För att utveckla detta koncept är det nödvändigt att tillämpa det på vardagen genom enkla exempel.

trajín

Varje ansträngning som görs för ett större tidsintervall än det som vanligtvis används för detta ändamål kan representera en rörelse, eftersom objektet eller rörelsen i funktion kan anses överdrivet när man gör för mycket . En person som tvättar tre gånger kläderna som de är vana med att tvätta kommer att betrakta den åtgärd de vidtar för att vara en rörelse .

Personer med någon typ av funktionshinder som är begränsade till att utföra vissa åtgärder som kan vara normala för alla, kommer att hitta det som en utmaning och ett ännu större engagemang, den livskvalitet de leder trots att de äventyras av oförmågan att röra sig rätt det kan ha som en konsekvens att livet som tar är en rörelse, en alltid intensiv rörelse. När en person anpassar sig till den livsstil, beteende eller funktioner som de utför i sitt liv, oavsett hur hårt de kan vara, kommer de att sluta se dem som tungt arbete.

Rekommenderas

exil
2020
psykiska
2020
intervju
2020