typografi

Ordet typografi härstammar från den latinska "typografen" som härrör från föreningen av tre komponenter som är "typer" som betyder "mögel" och "grafos" som kan sägas hänvisa till "skriva eller spela in" och suffixet "ia" som det liknar "kvalitet eller handling" . Typografi kallas aptitude, handel och industrin som valts och användningen av olika typer av teckensnitt som är utformade med enhetens stil för att kunna utföra redigeringsarbete. Det är också en uppgift som hanterar allt relaterat till symboler, siffror och bokstäver som kan skrivas ut på fysiska eller digitala medier .

typografi

I typografi beror typdesign, utseende och dimensioner på denna specialitet. Det är troligt att differentiera de olika grenarna eller indelningarna inom denna konst, eftersom det kreativa typsnittet är det som undersöker grafiska former utöver det språkliga syftet med tecknen, publikationssnittet är kopplat till egenskaperna, förordningarna, typsnittets typ eller mikrotyp som tolkas av följande inkarnationer såsom bokstäver, avståndet mellan bokstäver och mellan ord, radavståndet och kolumnen .

Typografi liknade ursprungligen kalligrafi, som med tiden valdes för de mest förståelige och lättförståelige typerna och är ett beslut som koordineras av tekniska framsteg.

Å andra sidan, när man pratar om typtyperna som är var och en av de olika typerna av bokstäver eller verkstäderna som används för att markera en bokstav eller ett tecken där det måste betonas eftersom de har en serie komponenter som de bildar vad deras anatomi är .

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020