undergivenhet

Ordet underkastelse indikerar att vara underordnad viljan från en annan person som absolut lydnad beror på. Undergivenhet accepteras av personen, ofta av rädsla, att vara föremål för en annan är möjligt, om det finns fysisk aggression eller psykologisk hot. I allmänhet gör människor som använder denna inställning det för att de är svaga i karaktär och mer benägna att denna typ av handling.

undergivenhet

Inom rättsområdet anses underkastelse vara överensstämmelse med vad en av parterna i tvisten söker. Även om detta inte betyder att den andra partens rätt tillåts, men ändå är rättegången eller klagomålet avslutat.

På en personlig nivå är underkastelse vanligt i familjer med dysfunktionella egenskaper, där barn till mycket auktoritära föräldrar accepterar den typ av liv som deras föräldrar tvingar dem att ha eftersom de inte har fysisk styrka eller mognad. psykologiska som de har. Det är här där dessa typer av föräldrar utnyttjar att dämpa dem och begränsa deras frihet. Till exempel är det fallet med barn som tvingas av sina föräldrar att lämna skolan för att gå på jobbet eller att tigga på gatan.

Detsamma händer med äktenskap, där kvinnan är tänkt att underordna sig sin man, men detta är redan en saga förflutna, idag har kvinnor samma rättigheter som män och utan anledning (om hon inte är håller med) är skyldig att säga mannen.

När det gäller auktoritära regeringar kännetecknas dessa exakt av att deras invånare underkastas sin makt .

Rekommenderas

ultimatum
2020
domestice
2020
Helig kvällsmat
2020