undistinguished

En person som inte kan utföra aktiviteter på ett tillfredsställande sätt eller som inte försöker tillräckligt hårt för att de ska bli uppskattade av samhället kallas medioker. Likaså är ett objekt mediokra när det inte uppfyller de pålagda kvalitetsnormerna och därför inte kan utföra de aktiviteter som det utformades för. Etymologiskt kommer termen medioker från det latinska "mediocris", vars betydelse är "den som stannade mitt i berget", med hänvisning till de som valde att bosätta sig i en gemensam miljö och vara vanliga människor.

undistinguished

I allmänhet tillämpas detta på ämnen med kvaliteter, färdigheter och mål som inte uppfyller förväntningarna, de är otillräckliga. När det gäller färdigheter är de på något sätt inte tillräckligt bra för att fylla den roll som de var avsedda för; Detta beror emellertid på det engagemang som personen i fråga avser att utföra aktiviteten, vilket skulle påverkas av psykologiska eller fysiska faktorer. Om de mål som ställts av någon är ämnet som diskuteras, hänvisar ordet mediokra till hur vanliga dessa är och den dåliga inverkan de skulle ge. Detta adjektiv ges också till individer som är nedsänkta i rutin .

När det gäller objekt, om det kallas med denna kvalifikation, hänvisar det vanligtvis till att det är av låg kvalitet och inte uppfyller förväntningarna. Sammanfattningsvis används termen i vulgär mening för att kränka individer med ovanstående egenskaper.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020