universalitet

Universitet är en term som tillämpas på ett element eller en situation som är känd och används över hela världen; mer än allt ordet universalitet används för att hänvisa till de idéer eller övertygelser som bygger på en universell sanning eller hanteras av majoriteten av invånarna i hela världen, kan man säga att universalism inte är en världsideologi utan snarare Det är ett sätt att tolka verkligheten som levde under samma horisont eller tro, en universell tanke är en som ger trogna troende förtroende för den idén att förklara, konceptualisera och se saker från samma synvinkel, det är vad det händer till exempel med religioner, som alltid har ett sätt att förklara varför saker händer, oavsett teologiska föreställningar åtföljs av universalistiskt tänkande.

universalitet

Det är mycket vanligt att det finns universella ideologier som motsäger varandra, vilka fler exempel än de olika befintliga religionerna, som kristendom och islam, kraftfulla teologiska övertygelser som hanterar ett stort antal människor; universalism är emellertid inte bara centrerat på religion, det finns också moralisk universalism, som är de vanliga övertygelserna i ett samhälle som klassificerar en handling som moralistisk eller inte, eller den vetenskapliga universalismen som baserar alla jordiska händelser på vetenskap letar efter en förklaring till allt och rör sig helt bort från religiösa tankar.

En annan typ av universalistisk tanke som spelar en viktig roll i världen är politisk universalism, detta är en typ av doktrin som förutsätter enandet av alla makter och institutioner under samma organisation och tankar, ett exempel på detta skulle vara de medeltida kalifaterna och imperierna .

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020