Utbildningssystem

Utbildningssystemet varierar beroende på land och behov i varje region, det är baserat på evolutionär psykologi och vad det söker är att svara på studentens framsteg och kunskap genom orientering i kurser, som har en serie av ämnen som går varje år blir lite mer komplexa.

Utbildningssystem

I allmänhet ordnas utbildningssystemen enligt följande:

Utbildning i tidig barndom : det är utbildningsperioden som både flickor och pojkar samlas och reduceras till deras första leveår. Dess huvudsakliga syfte är att bidra till dess utveckling på en fysisk, emotionell, intellektuell och social nivå. Denna etapp är indelad i två cykler, den första är upp till tre år gammal och den andra, som är gratis, går från tre till sex års ålder. I dessa två cykler av barndomsutbildning: lärare undervisar barn, rörelser och kroppskontroll, liksom manifestationer av kommunikation och språk, elementära mönster av samexistens och social relation.

På samma sätt finns det grundläggande utbildning : vars syfte är att underlätta för eleverna att lära sig muntligt uttryck och förståelse, läsa, skriva, matematik genom beräkning, såväl som de grundläggande uppfattningarna om kultur och vana för samexistens . Men konstnärlig känsla, kreativitet och affektivitet bör inte saknas och med detta erhålls en fullständig utveckling av studenternas personlighet och polering av förberedelserna för ungdomar som försöker gå på gymnasiet.

Slutligen finns det gymnasieutbildning : som består av två cykler, den första går från åldrarna tolv till fjorton år och den andra omfattar åldrarna från fjorton till sexton år.

Rekommenderas

Pachamama
2020
http
2020
domstol
2020