välvilja

Vänlighet är tillståndet " bra ", vilket motsvarar något. Det representerar välvilja, mänsklighet, fromhet och fred; Det används normalt i motsats till termen "ondska", som används för att beskriva ondskap och hårdhet. Inom religion används det för att förena de egenskaper som en person som tillhör en viss religiös grupp borde ha, förutom renheten i de känslor som de kan uppleva gentemot den trosbekännelse som de bekänner. Ämnen som anses uppfylla eller ha några av de egenskaper som godartetheten innebär, kan betecknas som en varelse av goda, vilket inte innebär någon fara för deras miljö. Detta ord kommer från det latinska "bene" och "släktet", vars betydelse faller på "bra" och "född", och blir "väl tänkt".

välvilja

Ett av de områden där termen som diskuteras mest används är inom onkologi, en vetenskap som studerar neoplasmer (onormala vävnadsformationer) och tumörer (vävnad vars celler växer större och producerar inflammation), för att prata om de stötar som inte utgör en risk för cancer . Det vill säga, om cellerna som utgör vävnaden inte är cancerframkallande kommer de inte att spridas över kroppen, de skadar inte någon vävnad och utrotningen av tillståndet kan enkelt utföras.

På samma sätt används termen godartad också för att bestämma enastående kännetecken för klimatet, vilket gör det känt som en omständighet som inte skulle påverka vardagen för människor som kan vara i närheten av det område där temperaturen förutsäges, agitation och andra.

Rekommenderas

Rankning
2020
vattenfall
2020
Tribu
2020