värdelöshet

Termen ineffektivitet används för att hänvisa till något eller någon som inte har kapacitet att utföra en specifik handling. När det gäller en maskin eller en organism sägs de vara inoperativa när de inte kan utföra en åtgärd eller aktivitet som de gjordes för. Om de är människor, sägs de vara inoperativa när deras beteende eller prestanda när de utför en aktivitet är helt ineffektiva.

värdelöshet

Det är viktigt att lyfta fram att ineffektiviteten kan vara en produkt av bristen på erfarenhet eller kunskap om ett ämne, av en offentlig enhet, för att utföra en tilldelad uppgift, eller det kan också vara, för maskiner, på grund av viss teknisk fel eller fel presentera dem och det gör det omöjligt för dig att utföra din uppgift i enlighet

Det finns vissa offentliga organ som tenderar att klassificeras som inoperativa, eftersom deras arbete är nästan noll, det vill säga uppdraget för vilket de skapades inte genomförs effektivt, vilket negativt påverkar välbefinnandet för alla som bor i en region eller land. .

Till exempel, när vattentjänsten inte mottas i rätt tid av de tusentals familjer som utgör ett samhälle, sägs det att den enhet som ansvarar för att utföra detta arbete inte utför sitt jobb, det vill säga att det visar ineffektivitet för inte löser problemet ordentligt.

Och eftersom detta är många exempel på människor och institutioner som har ansvaret att utföra något och inte göra det, eller om de gör det, gör de det dåligt.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020