värdighet

Detta ord kommer från det latinska "dignitas och esta de dignus" som betyder värdigt, värdigt, personligt värde eller merit . Värdighet är en känsla av självvärde, människan i hans prestanda måste vara fri och respekterad, särskilt av sig själv, vilket ger honom kraften av autonomi över hans förmågor och handlingar, baserat på det faktum att män är varelser rationell . Det faktum att han agerar korrekt under de moraliska värden och rättsliga föreskrifter som samhället ålägger provocerar hos människan en reaktion där han känner sig värdefull, värdig respekt och beundran, han kanske till och med känner att han kan vara en förebild.

värdighet

Det som får oss att säga att värdighet är det värde som motsvarar någon eller något meriter, som människor kan utveckla genom sitt sätt att agera, sitt beteende eller sitt beteende . Värdighet är kvaliteten på att vara värdig, det vill säga att förtjänar något, att något kan vara ett objekt, en känsla, en tanke etc. Till exempel "hon är värdig att respektera, eftersom hon alltid har agerat enligt gemenskapens regler ."

Värdighet har att göra med dekor eller erkännande av människors handlingar, antingen med sin granne eller med sig själva. Mänsklig värdighet är en rättighet för varje människa, rätten att individualiseras och respekteras med var och en av dess särdrag och villkor, bara genom att vara en person, eftersom en annan person inte bör kränkas eller attackeras.

Rekommenderas

eMule
2020
recitera
2020
bidrag
2020