verifiering

Det är bekräftelsen att något är tillräckligt under vissa krav, det vill säga att man är säker på sjön för att se att det är korrekt; Inom vetenskap, teknik, lag eller förespråkning används databehandling och medicin dagligen för att kontrollera att förfarandena genomförs antingen genom att konstruera, analysera och genomföra enligt lagar eller normer som redan standardiserats i förväg. De har upprättat, letar efter de bästa positiva eller negativa resultaten, en mycket vanlig handling i det dagliga livet som görs genom register över produktion eller prestationsverifiering av viss personal, katalogisering med handling för verksamheten eller arbetet, för att uppnå vissa pålagda mål eller mål i viss tid och utrymme.

verifiering

I en verifieringsprocess är det nödvändigt att definiera vad som är målet som ska definieras och testerna för att hävda en process utarbetad med syftet att sätta vissa fakta mellan nämnda och testade och verifiering av de resultat som erhållits från det, bekräftande och rimligt baserat på de uppgifter som administreras med hänsyn till grunden för en analys, teori eller statistik, som utgör ett problem eller en hypotes för att klara verifieringstesterna för uppgifterna för att säkerställa dess säkerhet, giltighet eller falska, dess användbarhet eller inte, som en bättre prestanda för en produkt och om detta kan ge fördelar med dess användning; därför är det en faktabaserad process av en sannolikhetsteori.

Rekommenderas

tvärvetenskaplighet
2020
Hela dagen
2020
journalist
2020