vice

På vårt språk används ordet vice för att beteckna alla de vanor, praxis eller sedvänjor hos en person, som samhället är rynkade på för att kränka moral eller vara förnedrande, liksom de som hotar hälsa eller integritet fysiskt och mentalt för den som sjunkit i skruven som till exempel; alkoholism, narkotikamissbruk, bland andra.

vice

På samma sätt används ofta benämningen vice för att lyfta fram de fel eller dåliga och negativa seder som en person har och som redan är en del av dess egenskaper, som till exempel: "Luisa har vice att äta naglarna", "Manuel han har vice ordet att säga dåliga ord i alla möten ”. I vissa kulturer, liksom i Venezuela, kallas laster också "tricks" eller "manias", "Jesus har förmågan att burp med sin öppna mun när vi äter."

Som nämnts ovan är emellertid den huvudsakliga användningen av detta ord att beteckna en persons preferens för konstant konsumtion av vissa ämnen (till att nå missbruk) som kan vara skadliga för ämnets hälsa. Denna situation uppstår regelbundet i psykoaktiva droger som marijuana och kokain, liksom med alkohol och tobak . När användningen av dessa ämnen blir vice kan subjektet bli beroende av dem, i en sådan utsträckning att det kommer att vara mycket svårt att överge deras konsumtion, så mycket att även med medicinska och psykologiska behandlingar är det inte möjligt att helt bota den onda personen.

Rekommenderas

Empatía
2020
Internet Explorer
2020
obevekliga
2020