vinst

Vinst kommer från det latinska lucrumet, är den vinst eller förmån som erhålls från något. Kommersiella företag är för vinst, det vill säga en viss ekonomisk fördel.

vinst

När utdelning ges genom totala inkomster och dessa överstiger de totala produktion- och distributionskostnaderna. Det antar med andra ord att företaget får mer pengar än det spenderar. I annat fall skulle företaget ha förluster istället för att inte göra vinst.

Vinst är en persons avsikt att öka sitt kapital genom en rättsakt. Denna avsikt regleras vanligtvis genom att ett kontrakt undertecknas.

Förlust av vinst representerar vad företaget har slutat att tjäna inför den skadliga händelsen, till exempel: skadorna på vissa maskiner.

Ersättningen som erhållits för inträffandet av en olycklig händelse kommer att beviljas så länge den förlorade vinsten och dess direkta förhållande till skadan kan verifieras. Å andra sidan är det nödvändigt att kunna avgöra ekonomiskt vad som har gått förlorat.

Rekommenderas

ämne
2020
Método del Ritmo
2020
Carta
2020